ŞARTNAME

ANADOLU SIGORTA PET SOCIAL HACKATHON

Şartlar ve Koşullar

MADDE 1 – Genel Bakış

Anadolu Sigorta Pet Social Hackathon, sigortacılıkta hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler oluşturulmasını teşvik etmek amacını taşıyan bir etkinliktir. Belirli bir göreve (iş) ilişkin olarak birlikte bir Ekip olarak çalışmaya istekli, farklı yetenek ve becerilere sahip Katılımcılar’dan Ekipler (aşağıda tanımlanacaktır) kurulur. Anadolu Sigorta Pet Social Hackathon, Katılımcılar’ın Anadolu Sigorta’nın djital hizmet kanalları için proje geliştirecekleri bir yarışma programıdır.

(Bundan böyle “Hackathon” olarak anılacaktır)

MADDE 2 – Hackathon’un Organizasyonu

Anadolu Sigorta Şirketi bundan böyle “Anadolu Sigorta” olarak anılacaktır. Hackathon, 1 haftalık bir süre içinde gerçekleştirilecek çeşitli görevler sunmaktadır. (Bundan böyle, birlikte “Görevler” ve ayrı ayrı “Görev” olarak anılacaktır.) Yarışmaya katılmak isteyen Ekipler, özgeçmişlerini ve bilgilerini
Coderspace websitesindeki Anadolu Sigorta Pet Social Hackathon başvuru formundan iletecektir.

(Detaylar Madde 3’te yer almaktadır.).

MADDE 3 – Katılım

3.1. Hackathon’a kayıt; Coderspace web sitesi üzerinde yer alan form doldurularak yapılır.

3.2. Anadolu Sigorta Hackathon’a katılım için yaş sınırı yoktur. Anadolu Sigorta’nın kendi çalışanları, bu kişilerin birinci ve ikinci derece akrabaları, acenteler, ajanslar vb. tüm iş ortakları (bu şirketlerin kadrosunda çalışan herkes) Hackathon’da yer alamaz. Bir Katılımcı Ekip, Hackathon’da görev almak için sadece tek bir başvuru yapabilir. Ekipler en az 1, en fazla 5 Katılımcı’dan oluşur. Her Katılımcı, sadece bir Ekip’e katılabilir. Katılımcılar, Hackathon’a kayıt olarak, bu Şartname’deki Şart ve Koşullara uymayı kabul etmiş sayılırlar. Kayıt olmak için, başvuru formunda Şartname’nin de okunup kabul edildiğine dair bir onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuk tıklanmadan başvuru işlemi tamamlanmayacaktır. Kaydı takiben, Katılımcılar websitesindeki başvuru formunda “Tebrikler,
başvurunu başarıyla tamamladın!” yazısını görüntüleyecektir.

3.3. Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Katılımcı kayıt bilgileri, Anadolu Sigorta tarafından başvuru iptali ve kazanılacak ödülün iptali sebebi olabilir. Anadolu Sigorta tarafından yapılan tüm itirazların değerlendirmesi tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai olacaktır.

Hackathon’a katılabilmek için Anadolu Sigorta tarafından başvurunun ön eleme sonrası onaylanması ve kabul edilmesi gerekir. Anadolu Sigorta, eksik ve/veya yanlış bildirilen yetenek ve/veya beklentilerinin bir nedenle karşılanamaması dahil olmak ancak sınırlı olmaksızın, karar verme yetkisi tamamen kendisinde olmak üzere herhangi bir nedenle kaydı ve başvuruyu onaylamayabilir.
Anadolu Sigorta, Hackathon’un organize edilmesi, bu Şartlar’ın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak Katılımcılar’ın taleplerine cevap verme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

MADDE 4 – Hackathon’un İlerleyişi

4.1. Zaman ve Yer
Zaman çizelgesi, Anadolu Sigorta tarafından oluşturulan başlıca Hackathon yarışmasını kapsamaktadır.

4.2 Ekipler
Katılımcılar, Hackathon’a olan en az 1, en çok 5 kişiden oluşan bir ekip ile katılabilir.

4.3. Projeler
Hackathon’da son 15 ekip arasına kalarak jüriye sunum yapmaya kazanan her bir Ekip, projelerini detaylı olarak paylaştıkları bir sunum yapmalıdır. Katılımcılar’dan, oluşturdukları prototipin kodlarının paylaşılması istenecektir.

(Bundan böyle “Proje” olarak anılacaktır).

Sunum, beş (5) dakikadan fazla sürmeyecektir. Soru-cevap için üç (3) dakikalık bir kısım olacaktır.

4.4. Proje’nin Özellikleri
Katılımcı, Anadolu Sigorta tarafından belirlenecek şartlar ve aşağıda belirtilenlere göre Anadolu Sigorta’nın Hackathon sırasında serbestçe hareket etmesi ve analiz yapmasına olanak tanıyan tüm unsurları Anadolu Sigorta’ya teslim edecektir;

4.5. Katılımcılar’ın Özellikleri
Katılımcı, patent, telif hakkı ile veya ticari sırlarla korunan veya fikri mülkiyet hakkı sahibi tarafından verilecek üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarına veya diğer mülkiyet haklarına tabi olan unsurları içeren bir Proje’yi Anadolu Sigorta’ya vermemesi gerektiğini, böyle bir Proje’yi Anadolu Sigorta’ya sunması halinde Hackathon etkinliği süresiyle sınırlı olmaksızın Anadolu Sigorta’ya 3. kişilerden bu sebeple yöneltilebilecek her türlü alacak ve talep hakkının muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Anadolu Sigorta’nın herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde bu bedeli onun ilk talebinde nakden ve defaten karşılayacağını kabul eder. Katılımcı, işbu Şartname dahilindeki Proje’nin; özgün, münhasıran kendisi tarafından ve Hackathon etkinliği sırasında yaratıldığını/yaratılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılımcı, Proje’de yer alan bir unsurun bu paragrafın gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Bu hükmü ihlal eden Katılımcı, Anadolu Sigorta’nın varsa uğradığı zararı tazmin etme hakkı saklı olmak koşulu ile Hackathon’dan diskalifiye edilecektir.
Bir üçüncü şahsın, Proje’de yer alan ve Anadolu Sigorta’ya teslim edilen bir unsurun, kendi telif haklarını, mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ileri sürmesi durumunda, Katılımcı, Anadolu Sigorta’nın karşılaştığı zararları tazmin ve telafi edecektir ve maruz kalınan her türlü zarar, kayıp ve yükümlülük Katılımcı tarafından ödenecektir.

 

MADDE 5 – Jüri ve Seçme Süreci

5.1. Hackathon Jürisi
Anadolu Sigorta’nın üst düzey yöneticilerinden ve/veya dışardan uzmanlardan oluşan bir jüri (bundan böyle “Jüri” olarak anılacaktır) Ekipler’e ait her bir Proje’yi değerlendirecek ve kazanan Ekipler’i
seçecektir.

5.2. Kazananlar
Hackathon’a katılacak ve yarışma sonrası ödül alacak olan Ekipler, Jüri tarafından seçilecektir.
Jüri, Ekipler’in Projeleri’nden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim kriterlerini karşılamadığını düşünürse, kazanan ekibi seçmeme hakkına sahip
olacaktır. Jüri, özellikli Proje’ye (Projeler’e) kendi isteğine bağlı olarak ilave özel
ödüller verebilir. Anadolu Sigorta, kazanan Ekipler’i seçmek için Jüri şartlarını belirlemekte
serbesttir. (Özellikle nisap, oybirliği, genel oy çokluğu veya kalifiye oy çokluğu vb.)
Katılımcılar, Jüriler’den her birinin bağımsız olduğu ve kararlarının etkilenemeyeceği konusunda bilgilendirilmişlerdir ve bu konuyu açıkça kabul etmişlerdir. Katılımcılar, Jüri’nin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.

 

MADDE 6 – Ödüller

6.1
Kazanma süreci, aşağıda belirtilmekte olan çeşitli ödüllerle (bundan böyle “Ödül”) desteklenir.
Ödül 1:
Hackathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan birinci Ekip, tüm vergiler dahil 30.000-TL (otuz bin Türk Lirası) almaya hak kazanacaktır.
Ödül 2:
Hackathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan ikinci Ekip, tüm vergiler dahil 25.000 – TL (yirmi beş bin Türk Lirası) almaya hak kazanacaktır.
Ödül 3:
Hackathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan üçüncü Ekip, tüm vergiler dahil 20.000 – TL (yirmi bin Türk Lirası) almaya hak kazanacaktır. Dereceye giren Projeler, Hackathon web sitesinde ve Proje’nin iletişim çalışmalarında da duyurulacaktır.

6.2 Hackathon sonrasında verilen ödüller; herhangi bir nedenle, herhangi bir türden anlaşmazlığa neden olmayacak, değiş tokuş edilmeyecek veya değiştirilmeyecektir. Anadolu Sigorta, kendi mutlak takdirine göre, belirlenen ödüllerin yerine eşdeğer ödül koyma hakkını saklı tutar. Anadolu Sigorta, kazansın veya kazanmasın, Ekipler’e ayrı bir sözleşmede tanımlanması gereken ek şartlara tabi olarak, katılım yükümlülüğü getirmeksizin herhangi bir Proje’nin finansmanında ve geliştirilmesine katılmasını teklif edebilir. Bu hiçbir şekilde Anadolu Sigorta tarafından verilmiş bir taahhüt değildir.

 

MADDE 7 – Veri Gizliliği

Hackathon’a katılmak amacıyla, Katılımcılar, Anadolu Sigorta’ya, web sitesi üzerinden adlarını, soyadlarını, cep telefonu numaralarını, özgeçmişlerini ve e-posta adresleri ve projeleriyle ilgili tanım yazıları ile sağlayacaklardır. Her bir Katılımcı, Hackathon’da yer almak amacıyla yukarıda belirtilen gerekli kişisel verileri sağlamayı açıkça kabul eder ve onaylar. Katılımcı’nın, kişisel verilerini paylaşmak istememesi durumunda, kayıt ve başvuru alınamaz. Gereken kişisel veriler, Hackathon’un idare ve organizasyonu için Anadolu Sigorta veya iş ortağı tarafından toplanır ve işlenir. Toplanan bu kişisel verilere erişim, Hackathon’u idare ve organize etmekle yükümlü Anadolu Sigorta ve iş ortaklarıyla ve Hackathon etkinliğinin amacı ile sınırlıdır. Etkinlik sonrası Hackathon’a yapılan ancak listeye girmeyen bireysel başvurular silinecektir. Hackathon’a katılan bir ekibin parçası olan Katılımcılar’a ilişkin kişisel veriler Anadolu Sigorta tarafından Hackathon’dan sonra beş yıl boyunca muhafaza edilecektir. Kazanan Ekip’ten olan Katılımcılar’a ilişkin kişisel veriler ise verilen son ödül tarihinden itibaren beş yıl boyunca Anadolu Sigorta tarafından saklanacaktır.

 

MADDE 8 – Medya Malzemeleri Yetki ve Görsellerin Kullanımı

8.1. Her bir Katılımcı, herhangi bir tazminat, telif, lisans ve benzeri bir bedel ödemesi söz konusu olmaksızın, Anadolu Sigorta’nın; adını, soyadını, iş yeri adresini ve projesinin tanımını, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ticari reklam, tanıtım, referans ve yurt içi ve yurt dışı basın toplantısı ve diğer kamuoyu iletişimleri amacıyla Anadolu Sigorta’ya ait web sitesi veya web siteleri dahil ancak sınırlı olmaksızın sair mecrada kullanmasına müsaade eder ve Anadolu Sigorta’ya bu konuda yetki verir. Bu yetkiye Hackathon sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, parçalara ayrılması, işlenmesi, editlenmesi kopyalaması ve dağıtması da dahildir.

 

MADDE 9 – Fikir ve Mülkiyet Hakları

9.1. Hackathon ve Unsurlarına İlişkin Fikri Mülkiyet Hakları
9.1.1. Hackathon esnasında Katılımcılar’a sunulan tüm Veriler (Veri), Anadolu Sigorta’nın kendi mülkü olarak kalacaktır. Veriler, fikri mülkiyet hakkına tabi olabilir. Katılımcılar, Veriler’i, fikri mülkiyet haklarına göre ve uygun olarak kullanmak zorundadırlar. Paylaşılan Veriler’i kısmen veya tamamen, benzerini, aynısını, farklı versiyonları hiçbir şekil ve şartta kullanmayacaklardır. Anadolu Sigorta’nın Katılımcılar’a tanıdığı ve Hackathon ile sınırlı olan bu hak herhangi bir şekilde hak devri olarak yorumlanamayacaktır. Paylaşılan Veriler’i kısmen veya tamamen, benzerini, aynısını, farklı versiyonları hiçbir şekil ve şartta kullanmayacaklardır. Katılımcılar’a, Anadolu Sigorta tarafından verilen Veriler’i kullanmaları
konusunda verilen yetki, sadece Hackathon ile sınırlıdır. Veriler’in Hackathon kapsamı dışında kullanımı yalnızca Anadolu Sigorta’nın yazılı izni ile mümkündür.

9.2. Projeler’e İlişkin Fikri Mülkiyet Hakları
9.2.1 Her bir Katılımcı, Hackathon esnasında sunulan Proje’nin özgün ve orijinal olduğunu ve Ekip’in bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; Ekip dışında başkaca bir üçüncü kişinin emek ve katkısının olmadığını, Proje’nin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, varsa içindeki tüm telif, lisans ve benzerlerine ilişkin bedellerin ödendiğini kabul eder. Her bir Katılımcı, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın müspet ve menfi tüm zararlar ve yargılama gideri, vekalet ücreti ve benzerlerinde Anadolu Sigorta’yı ilk talebinde tazmin ve telafi etmeyi, varsa açılan davalarda onun yanında müdahil olmayı taahhüt eder. Katılımcılar, Projeleri’nin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanırlarsa bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk kendilerine aittir. Her bir Katılımcı, yukarıda belirtilen garantilerin yanlışlığından ve/veya ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

 

MADDE 10 – Katılımcılar’ın Taahhüt ve Yükümlülükleri

10.1. Hackathon etik ve adil bir etkinliktir. Katılımcılar, bu ilkeye saygı göstermeyi taahhüt eder ve diğer Ekip’lerin çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyetin yasak olduğunu açıkça kabul ederler. Anadolu Sigorta, bu ilkelere uymayan Ekip’i veya Katılımcı’yı Hackathon’dan dilediği zaman diskalifiye edebilir. Anadolu Sigorta, Hackathon’da hile yapan, Hackathon’u aldatan veya rahatsızlık veren veya bu faaliyetlerde bulunma girişiminde bulunan bir Katılımcı ve/veya bir Ekip’e karşı işlem yapma hakkını saklı tutar.

10.2. Katılımcılar ve Ekipler, kazananların duyurulması tarihinden başlayarak minimum bir yıl süresince Anadolu Sigorta’nın Projeleri’ne ilişkin medya çalışmalarına yönelik bir talep olursa buna uymayı taahhüt eder.

10.3. Her bir Ekip, ödül töreninden itibaren Proje’sinin pazarlanması için üçüncü şahıslarla görüşmelere başlarsa, öncesinde Anadolu Sigorta’ya başvurmak ve Anadolu Sigorta’nın, Proje üzerinde çalışmakla ilgilenmediğine dair yazılı bildirimini almak durumundadır. Bu bildirimi Anadolu Sigorta, başvuruyu takip eden 30 gün içerisinde verecektir. Bu koşuldan sonra Katılımcılar, üçüncü şahıslarla görüşme yapmakta serbest olacaklardır.

10.4.Her bir Katılımcı, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Projeler’e ilişkin tüm hakların kendisine verileceğini beyan eder.

10.5. Katılımcılar’ın, Hackathon esnasında paylaştığı tüm bilgiler, kamunun bilgisi dâhilindedir ve bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

 

MADDE 11 – Anadolu Sigorta’nın Yükümlülüğünün Sınırlandırılması

Anadolu Sigorta, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, Hackathon’un süresini ve kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır veya tümden iptal edecek olursa, bundan sorumlu tutulmayacaktır. Hackathon’un teknik veya idari işleyişini engelleyen (virüs, bug, yetkisiz insan müdahalesi veya Anadolu Sigorta’nın elinde olmayan diğer sebeplerle) bozması durumunda, Hackathon’u durdurma hakkını saklı tutar. Anadolu Sigorta, başvuru veya sonrasında elektronik kayıttaki eksiklik veya hata olursa, bundan doğabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz. Anadolu Sigorta, herhangi bir teknik hata sebebinden ötürü Hackathon web sitesine erişimde ve/veya kayıt sürecinde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Her bir Katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur. Her bir Katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle Hackathon’da yer alır. Hackathon esnasında, Katılımcılar, herhangi bir zarara karşı kendi
verilerini ve/veya bilgisayar ekipmanlarında muhafaza edilen geliştirme araçlarını korumak için uygun tüm önlemleri kendileri almalıdır. Anadolu Sigorta, bu süreçte karşılaşılabilecek bir durumdan sorumlu tutulamaz. Anadolu Sigorta herhangi virüsün veya zararlı dosyanın, Katılımcı’nın bilgisayar ve ekipmanlarında neden olabileceği tahribattan veya üçüncü şahıs ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 12 – Katılımcılar’ın Yükümlülüğü

Hackathon öncesinde ve esnasında, web sitesini veya Anadolu Sigorta’ya ait diğer bir web sitesini çalışamaz duruma getirme amacıyla yavaşlatma veya bozma girişiminde bulunan bir kişiye karşı adli işlem başlatılacaktır. Anadolu Sigorta, Katılımcılar’dan Hackathon’a katılımlarını destekleyecek ek doküman talep etme hakkını saklı tutar.

 

MADDE 13 – Şartlarının Kabul Edilmesi

Hackathon’a kayıt, katılım ve iştirak, Katılımcılar tarafından Şartlar’ın kayıtsız şartsız tam kabulünü ifade eder. Şartlar ve hükümler, Anadolu Sigorta tarafından herhangi bir tarihte yenilenebilir. Versiyonlar arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, en güncel şart ve hükümler dikkate alınacaktır. Yeni versiyon, web sitesinde yayınlandığında uygulanabilir olacaktır ve Katılımcılar, Hackathon’a katılımları ile bu yenilemeleri kabul etmiş sayılacaklardır. Yenilenen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir Katılımcı, Hackathon’dan diskalifiye edilebilir.