ŞARTNAME

ANADOLU SİGORTA – HACKATHON 2018

Şartlar ve Koşullar

MADDE 1 –Genel Bakış

Anadolu Sigorta Hackathon, sigortacılıkta hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler (websiteleri ve akıllı telefon uygulamaları dahil) oluşturulmasını teşvik etmek amacını taşıyan bir etkinliktir. Belirli bir göreve (iş) ilişkin olarak birlikte bir Ekip olarak çalışmaya istekli, farklı yetenek ve becerilere sahip katılımcılardan ekipler (aşağıda tanımlanacaktır) kurulur. Anadolu Sigorta Hackathon, sigortacılığa ve ilgili alanlara ilişkin hizmet ve uygulamalar geliştirmek amacıyla öğrenciler, tasarımcılar, geliştiriciler veya pazarlamacılar gibi çok geniş bir profile hitap eden bir yarışmadır. Anadolu Sigorta Hackathon, Madde 2’de tanımlanan yarışmadır (bundan böyle “Hackathon” olarak anılacaktır).

MADDE 2 –Hackathon’un Organizasyonu

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi bundan böyle “Anadolu Sigorta” olarak anılacaktır.

Hackathon, 24 saatlik kesintisiz bir süre içinde gerçekleştirilecek çeşitli görevler sunmaktadır (bundan böyle birlikte “Görevler” ve ayrı ayrı “Görev” olarak anılacaktır).

Yarışmaya katılmak isteyen ekipler, özgeçmişlerini ve –eğer isterlerse- başvuru sırasında fikirlerini sunum dosyası olarak Anadolu Sigorta’ya iletecektir (detaylar Madde 3’te yer almaktadır). Bu dosyalar Anadolu Sigorta’nın üst düzey yöneticileri tarafından ön elemede değerlendirilecektir. Bu sürecin ardından seçilen Ekip’ler web sitesinden ilan edilecek ve Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen Hackathon’a katılacaktır.

Görevler ve amaçlarına ilişkin ek bilgi [http://www.hackathon.anadolusigorta.com.tr] web sitesinde (bundan böyle “Web sitesi”) ve/veya Anadolu Sigorta tarafından seçilen diğer mecralarda sunulacaktır.

MADDE 3 – Katılım

3.1. Hackathon’a kayıt; 03/09/2018 – 17/10/2018 tarihleri arasında web sitesi üzerinde yer alan form doldurularak yapılır. Kayıt esnasında, Hackathon fikrine ilişkin sunum, daha önce yapılan benzer çalışmalara ait -referans niteliğinde- dokümanlar (yazılı, işitsel veya görsel olabilir) kayıttaki bilgilere ek olarak, Ekip üyelerinin özgeçmişleri (zorunlu) ve ilgili olduğu düşünülen diğer dokümanlar (isteğe bağlı) başvuruya eklenir.

Anadolu Sigorta, katılım durumuna göre başvuru tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

3.2. Hackathon’da yer alma hakkı elde etmek için, katılanların reşit olması gerekir (bundan böyle “Katılımcı(lar)” olarak anılacaktır).

Anadolu Sigorta’nın kendi çalışanları, bu kişilerin birinci ve ikinci derece akrabaları, acenteler, ajanslar vb tüm iş ortakları (bu şirketlerin kadrosunda çalışan herkes) Hackathon’da yer alamaz.

Hackathon’da yarışma sadece ekipler düzeyinde olacaktır. Bir katılımcı ekip, Hackathon’da görev almak için sadece tek bir başvuru yapabilir. Ekipler en az 2, en fazla 5 Katılımcıdan oluşur. Aynı ekipten tüm Katılımcıların ayrı ayrı kayıt yaptırması gereklidir. Aynı ekibin ortak dokümanları ise, ekibi temsilen bir Katılımcı tarafından tek defada yüklenebilir. Her Katılımcı, sadece bir Ekip’e katılabilir.

Katılımcılar, Hackathon’a kayıt olarak, bu şartnamedeki Şart ve Koşullara uymayı kabul etmiş sayılırlar. Kayıt olmak için, başvuru formu sonrası, Şartname’nin de okunup kabul edildiğine dair bir onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuk tıklanmadan başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.

Kaydı takiben, Katılımcılar e-posta ile yapılan başvurunun alındığına dair teyit mesajı alacaklardır. Ön değerlendirmeden geçen ekiplere aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır.

3.3. Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Katılımcı kayıt bilgileri, Anadolu Sigorta tarafından başvuru iptali ve kazanılacak ödülün iptali sebebi olabilir. Anadolu Sigorta tarafından yapılan tüm itirazlar tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai olacaktır.

Hackathon’a katılabilmek için Anadolu Sigorta tarafından başvurunun ön eleme sonrası onaylanması ve kabul edilmesi gerekir. Anadolu Sigorta, eksik ve/veya yanlış bildirilen yetenek ve/veya beklentilerinin bir nedenle karşılanamaması dahil olmak ancak sınırlı olmaksızın, karar verme yetkisi tamamen kendisinde olmak üzere herhangi bir nedenle kaydı ve başvuruyu onaylamayabilir.

Türkiye saati ile 17/10/2018 tarihi gece yarısından sonra gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır. Anadolu Sigorta, sürenin sona ermesinden sonra alınan kayıtlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

Katılımcı başına sadece tek bir başvuru (aynı isim ve iletişim adresi) kabul edilecektir. Katılımcılar başvuruları sırasında ön elemeye tabi tutulması amacıyla, özgeçmişlerini de iletmek zorundadırlar. Bu özgeçmişte, katılımcının; iletişim bilgileri, adres, doğum tarihi, iş durumu, eğitim durumu, var ise sertifikaları gibi bilgiler de yer almalıdır.

Anadolu Sigorta, Hackathon’un organize edilmesi, bu Şartların yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak Katılımcılar’ın taleplerine cevap verme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

MADDE 4 –Hackathon’un İlerleyişi

4.1. Zaman ve Yer

Zaman çizelgesi, Anadolu Sigorta tarafından oluşturulan başlıca Hackathon yarışmasını kapsamaktadır.

Hackathon aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşecektir: 

4.1.1. Ekip’leri karşılama, Ekip ile buluşma ve kurgu

17/11/2018 tarihinde saat 09:00

Etkinlik Yeri: Anadolu Sigorta Genel Müdürlük B2 Katı – İSTANBUL

4.1.2. Açılış Konuşması

17/11/2018 tarihinde saat 11:00

4.1.3. Hackathon’un Başlatılması & Workshop

17/11/2018 Tarihinde saat 12.00

Süre: 18/11/2018 tarihi 12.00’a kadar

4.1.4. Projelerin Teslimi

18/11/2018 Tarihinde saat 12.30

4.1.5. Jüriye proje sunumu

18/11/2018 tarihi saat 14.30

4.1.6. Ödül Töreni

18/11/2018 tarihinde Proje sunumu sonrasında

Hackathon sırasında Katılımcılara ücretsiz yiyecek-alkolsüz içecek hizmeti sunulacaktır.

Yukarıda tanımlandığı üzere Hackathon’un çizelgesi ve ilerleyişi Anadolu Sigorta’nın takdirine göre tamamen onun inisiyatifinde olmak üzere değişiklik gösterebilir.

4.2. Bilgisayar Araçları

Hackathon’un tam süresi boyunca Wi-fi bağlantısı sağlanacaktır.

Katılımcılar, kendi ekipmanlarını (özellikle bilgisayar, uzatma kablo, çoklu güç çıkış vb) ve geliştirme araçlarını getireceklerdir. Katılımcılar, Hackathon sırasında münhasıran kendi ekipmanlarından sorumlu olacaklardır.

Anadolu Sigorta, Hackathon sırasında Katılımcılara bazı ekipman ve giysiler verebilir. Katılımcılar, bu ekipman ve giysilerin mülkiyetinin Anadolu Sigorta’ya ait olduğunu ve Hackathon sonrasında iade edileceğini kabul eder.

4.3. Katılımcıların Masrafları

İstanbul dışından gelen katılımcıların, Hackathon’a katılımlarına ilişkin 250 TL’ye kadar olan masrafları (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere konaklama, transfer ve seyahat masrafları gibi), fatura/makbuz ile iletilmesi halinde Anadolu Sigorta tarafından karşılanacaktır.

4.4 Ekipler

Katılımcılar, Hackathon’da çeşitli yetenekleri olan En az 2, en çok 5 kişiden oluşan, en fazla 10 adet Ekip olarak yer almalıdırlar.

Her bir Ekip, “Sözcü” olarak anılacak ve Anadolu Sigorta’yla ilişkilerden sorumlu olacak bir Ekip Lideri belirleyecektir.

4.5. Projeler

Hackathon’da her bir Ekip, Jüri’ye aşağıda belirtilenleri kapsayan bir sunum yapmalıdır:

– kullanım senaryosu

– bir şablon veya fonksiyonel demo tanımı

(bundan böyle “Proje” olarak anılacaktır).

Sunumlar, Türkçe düzenlenmiş olmalıdır.

Proje, 18/11/2018 tarihinde Jüri’ye sunulacaktır. Sunum, beş (5) dakikadan fazla sürmeyecektir. Soru-cevap için iki (2) dakikalık bir kısım olacaktır.

4.6. Proje’nin özellikleri

Katılımcı, Anadolu Sigorta’ya, Hackathon’da oluşturulan Proje’nin tüm unsurlarını ve ilgili tüm dokümanları 18/11/2018 saat 12:00’den geç olmayacak şekilde teslim edecektir.

Katılımcı, Anadolu Sigorta tarafından belirlenecek şartlar ve aşağıda belirtilenlere göre Anadolu Sigorta’nın Hackathon sırasında serbestçe hareket etmesi ve analiz yapmasına olanak tanıyan tüm unsurları Anadolu Sigorta’ya teslim edecektir;

– Demonstrasyon,

– Teknik dokümantasyon, kullanıcı dokümantasyonu ve geliştirmelerle ilgili fonksiyonel dokümanlar (Proje’nin Uygulama Programlama Arayüzü “API”yi nasıl kullanacağına dair tanım),

– Okunabilir formattaki tüm veriler.

4.7. Katılımcıların Özellikleri

Katılımcı, patent, telif hakkı ile veya ticari sırlarla korunan veya fikri mülkiyet hakkı sahibi tarafından verilecek üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarına veya diğer mülkiyet haklarına tabi olan unsurları içeren bir Proje’yi Anadolu Sigorta’ya vermemesi gerektiğini, böyle bir projeyi Anadolu Sigorta’ya sunması halinde Hackathon etkinliği süresiyle sınırlı olmaksızın Anadolu Sigorta’ya 3.kişilerden bu sebeple yöneltilebilecek her türlü alacak ve talep hakkının muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Anadolu Sigorta’nın herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde bu bedeli onun ilk talebinde nakden ve defaten karşılayacağını kabul eder. Katılımcı, işbu şartname dahilindeki projenin; özgün, münhasıran kendisi tarafından ve Hackathon etkinliği sırasında yaratıldığını/yaratılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılımcı, Proje’de yer alan bir unsurun bu paragrafın gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Bu hükmü ihlal eden Katılımcı, Anadolu Sigorta’nın varsa uğradığı zararı tazmin etme hakkı saklı olmak koşulu ile Hackathon’dan diskalifiye edilecektir.

Bir üçüncü şahsın, Proje’de yer alan ve Anadolu Sigorta’ya teslim edilen bir unsurun, kendi telif haklarını, mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ileri sürmesi durumunda, Katılımcı, Anadolu Sigorta’nın karşılaştığı zararları tazmin ve telafi edecektir ve maruz kalınan her türlü zarar, kayıp ve yükümlülük Katılımcı tarafından ödenecektir.

MADDE 5 – Jüri ve Seçme Süreci 

5.1. Hackathon Jürisi

Anadolu Sigorta’nın üst düzey yöneticilerinden ve/veya dışardan uzmanlardan oluşan bir jüri (bundan böyle “Jüri” olarak anılacaktır) ekiplere ait her bir Proje’yi değerlendirecek ve kazanan ekipleri seçecektir.

5.2. Kazananlar

Hackathon’a katılacak ve yarışma sonrası ödül alacak olan ekipler, Jüri tarafından seçilecektir.

Jüri, ekiplerin Projelerinden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim kriterlerini karşılamadığını düşünürse, kazanan ekibi seçmeme hakkına sahip olacaktır.

Jüri, özellikli Proje(ler)e kendi isteğine bağlı olarak ilave özel ödüller verebilir.

Kazananlar; 18/11/2018 tarihinde etkinlik alanında ve web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Anadolu Sigorta, kazanan ekipleri seçmek için Jüri şartlarını belirlemekte serbesttir. (Özellikle nisap, oybirliği, genel oy çokluğu veya kalifiye oy çokluğu vb.)

Ön eleme Jürisi, Katılımcıları özgeçmişlerine göre değerlendirirken, kazananı belirleyecek olan Jüri; müşteri için yaratılan değer; temalara uygunluk; uygulanabilirlik, yaratıcılık, özgünlük ve ekip çalışması gibi kriterlere göre değerlendirecektir.

Katılımcılar, Jürilerden her birinin bağımsız olduğu ve kararlarının etkilenemeyeceği konusunda bilgilendirilmişlerdir ve bu konuyu açıkça kabul etmişlerdir. Katılımcılar, jürinin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.

MADDE 6- Ödüller

6.1 Hackathon, birden fazla yaratıcı insanın belirli bir sürede, belirli bir fikre ilişkin hayallerini tasarlayarak; yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ekip çalışması ahengiyle üretime dönüştürdükleri bir organizasyondur.

Kazanma süreci, aşağıda belirtilmekte olan çeşitli ödüllerle (bundan böyle “Ödül”) desteklenir.

Ödül 1:

Hackathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan birinci Ekip, tüm vergiler dahil 20 Bin TL almaya hak kazanacaktır.

Ödül 2:

Hackathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan ikinci Ekip, tüm vergiler dahil 10 Bin TL almaya hak kazanacaktır.

Ödül 3:

Hackathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan üçüncü Ekip, tüm vergiler dahil 5 Bin TL almaya hak kazanacaktır.

Dereceye giren projeler, Hackathon web sitesinde ve projenin iletişim çalışmalarında da duyurulacaktır.

İlk 3 ekibe ayrıca Anadolu Sigorta tarafından seçilecek ve duyurulacak online eğitim paketi ödül verilecektir.

6.2 Hackathon sonrasında verilen ödüller, herhangi bir nedenle, herhangi bir türden anlaşmazlığa neden olmayacak, değiş tokuş edilmeyecek veya değiştirilmeyecektir.

Anadolu Sigorta, kendi mutlak takdirine göre, belirlenen ödüllerin yerine eşdeğer ödül koyma hakkını saklı tutar.

Anadolu Sigorta, kazansın veya kazanmasın, Ekip’lere ayrı bir sözleşmede tanımlanması gereken ek şartlara tabi olarak, katılım yükümlülüğü getirmeksizin herhangi bir Proje’nin finansmanında ve geliştirilmesine katılmasını teklif edebilir.

MADDE 7 – Veri Gizliliği

Hackathon’a katılmak amacıyla, Katılımcılar, Anadolu Sigorta’ya, web sitesi üzerinden adlarını, soyadlarını, cep telefonu numaralarını, özgeçmişlerini ve e-posta adresleri ile isteğe bağlı olarak Projeleriyle ilgili tanımları sağlayacaklardır.

Her bir Katılımcı, Hackathon’da yer almak amacıyla yukarıda belirtilen gerekli kişisel verileri sağlamayı açıkça kabul eder ve onaylar. Katılımcı’nın, kişisel verilerini paylaşmak istememesi durumunda, kayıt ve başvuru alınamaz.

Gereken kişisel veriler, Hackathon’un idare ve organizasyonu için Anadolu Sigorta veya iş ortağı tarafından toplanır ve işlenir. Toplanan bu kişisel verilere erişim, Hackathon’u idare ve organize etmekle yükümlü Anadolu Sigorta ve iş ortaklarıyla ve Hackathon etkinliğinin amacı ile sınırlıdır.

Etkinlik sonrası Hackathon’a yapılan ancak listeye girmeyen bireysel başvurular silinecektir. Hackathon’a katılan bir ekibin parçası olan Katılımcılara ilişkin kişisel veriler Anadolu Sigorta tarafından Hackathon’dan sonra beş yıl boyunca muhafaza edilecektir. Kazanan Ekip’ten olan Katılımcılara ilişkin kişisel veriler ise verilen son ödül tarihinden itibaren beş yıl boyunca Anadolu Sigorta tarafından saklanacaktır.

MADDE 8 – Medya Malzemeleri Yetki ve Görsellerin Kullanımı

8.1. Her bir Katılımcı, herhangi bir tazminat, telif, lisans ve benzeri bir bedel ödemesi söz konusu olmaksızın, Anadolu Sigorta’nın; adını, soyadını, iş yeri adresini ve Projesinin tanımını, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ticari reklam, tanıtım, referans ve yurtiçi ve yurtdışı basın toplantısı ve diğer kamuoyu iletişimleri amacıyla Anadolu Sigorta’ya ait web sitesi veya web siteleri dahil ancak sınırlı olmaksızın sair mecrada kullanmasına müsaade eder ve Anadolu Sigorta’ya bu konuda yetki verir. Bu yetkiye Hackathon sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, parçalara ayrılması, editlenmesi kopyalaması ve dağıtması da dahildir.

MADDE 9 – Fikir ve Mülkiyet Hakları

9.1. Hackathon ve unsurlarına ilişkin fikri mülkiyet hakları

9.1.1. Hackathon’a ayrılan Web sitesi’nde belirtilen veya çoğaltılan Hackathon’a ilişkin tüm unsurlar, hak sahiplerinin mülkü olarak kalacaktır.

9.1.2. Hackathon esnasında Katılımcılar’a sunulan tüm veriler (Veri), Anadolu Sigorta’nın kendi mülkü olarak kalacaktır. Veriler, fikri mülkiyet hakkına tabi olabilir. Katılımcılar, Verileri, fikri mülkiyet haklarına göre ve uygun olarak kullanmak zorundadırlar. Paylaşılan verileri kısmen veya tamamen, benzerini, aynısını, farklı versiyonları hiçbir şekil ve şartta kullanmayacaklardır.

Katılımcılar’a, Anadolu Sigorta tarafından verilen Verileri kullanmaları konusunda verilen yetki, sadece Hackathon ile sınırlıdır. Verilerin Hackathon kapsamı dışında kullanımı yalnızca Anadolu Sigorta’nın yazılı izni ile mümkündür.

9.2. Projelere İlişkin Fikri Mülkiyet Hakları

9.2.1 Her bir Katılımcı, Hackathon esnasında sunulan Projenin özgün ve orijinal olduğunu ve Ekip’in bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; ekip dışında başkaca bir üçüncü kişinin emek ve katkısının olmadığını, Proje’nin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, varsa içindeki tüm telif, lisans ve benzerlerine ilişkin bedellerin ödendiğini kabul eder. Her bir Katılımcı, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın müspet ve menfi tüm zararlar ve yargılama gideri, vekalet ücreti ve benzerlerinde Anadolu Sigorta’yı ilk talebinde tazmin ve telafi etmeyi, varsa açılan davalarda onun yanında müdahil olmayı taahhüt eder.

Katılımcılar, Projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanırlarsa bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk kendilerine aittir.

Her bir Katılımcı, yukarıda belirtilen garantilerin yanlışlığından ve/veya ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

MADDE 10 –Katılımcıların Taahhüt ve Yükümlülükleri

10.1. Hackathon etik ve adil bir etkinliktir. Katılımcılar, bu ilkeye saygı göstermeyi taahhüt eder ve diğer Ekip’lerin çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyetin yasak olduğunu açıkça kabul ederler. Anadolu Sigorta, bu ilkelere uymayan Ekip’i veya Katılımcı’yı Hackathon’dan dilediği zaman diskalifiye edebilir.

Anadolu Sigorta, Hackathon’da hile yapan, Hackathon’u aldatan veya rahatsızlık veren veya bu faaliyetlerde bulunma girişiminde bulunan bir Katılımcı ve/veya bir Ekip’e karşı işlem yapma hakkını saklı tutar.

10.2. Katılımcılar ve Ekipler, ödül töreni tarihinden başlayarak minimum bir yıl süresince Anadolu Sigorta’nın Projelerine ilişkin medya çalışmalarına yönelik bir talep olursa buna uymayı taahhüt eder.

10.3. Her bir Ekip’in, ödül töreninden itibaren Proje’sinin pazarlanması için üçüncü şahıslarla görüşmeler başlarsa, öncesinde Anadolu Sigorta’ya başvurmak ve Anadolu Sigorta’nın, Proje üzerinde çalışmakla ilgilenmediğine dair yazılı bildirimini almak durumundadır. Bu bildirimi Anadolu Sigorta, başvuruyu takip eden 30 gün içerisinde verecektir. Bu koşuldan sonra Katılımcılar, üçüncü şahıslarla görüşme yapmakta serbest olacaklardır.

10.4.Her bir Katılımcı, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Projelere ilişkin tüm hakların kendisine verileceğini beyan eder.

10.5. Katılımcıların, Hackathon esnasında paylaştığı tüm bilgiler, kamunun bilgisi dâhilindedir ve bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 11 – Anadolu Sigorta’nın Yükümlülüğünün Sınırlandırılması

Anadolu Sigorta, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, Hackathon’un süresini ve kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır veya tümden iptal edecek olursa, bundan sorumlu tutulmayacaktır.

Hackathon’un teknik veya idari işleyişini engelleyen (virüs, bug, yetkisiz insan müdahalesi veya Anadolu Sigorta’nın elinde olmayan diğer sebeplerle) bozması durumunda, Hackathon’u durdurma hakkını saklı tutar.

Anadolu Sigorta, başvuru veya sonrasında elektronik kayıttaki eksiklik veya hata olursa, bundan doğabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Anadolu Sigorta, herhangi bir teknik hata sebebinden ötürü Hackathon web sitesine erişimde ve/veya kayıt sürecinde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Her bir Katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur. Her bir Katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle Hackathon’da yer alır.

Hackathon esnasında, Katılımcılar, herhangi bir zarara karşı kendi verilerini ve/veya bilgisayar ekipmanlarında muhafaza edilen geliştirme araçlarını korumak için uygun tüm önlemleri kendileri almalıdır. Anadolu Sigorta, bu süreçte karşılaşılabilecek bir durumdan sorumlu tutulamaz.

Anadolu Sigorta herhangi virüsün veya zararlı dosyanın, Katılımcı’nın bilgisayar ve ekipmanlarında neden olabileceği tahribattan veya üçüncü şahıs ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Her bir Katılımcı, sadece Hackathon’a getirdiği ekipman ve kişisel eşyalarından sorumludur. Anadolu Sigorta, bir Katılımcı’nın ekipmanının ve/veya kişisel eşyalarının çalınmasından, kaybından, zarar veya hasarından sorumlu tutulamaz.

Katılımcılar, Hackathon’da çalıştıkları süre boyunca Anadolu Sigorta’nın Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalanırlar. Hackathon’un bitmesiyle beraber bu sigorta yükümlülüğü kalkar. Katılımcılar Hackathon sırasında meydana gelebilecek bir yaralanma veya hastalık durumunda Anadolu Sigorta’nın bundan sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

MADDE 12 – Katılımcıların Yükümlülüğü

Hackathon öncesinde ve esnasında, Web sitesini veya Anadolu Sigorta’ya ait diğer bir web sitesini çalışamaz duruma getirme amacıyla yavaşlatma veya bozma girişiminde bulunan bir kişiye karşı adli işlem başlatılacaktır.

Anadolu Sigorta, Katılımcı’lardan Hackathon’a katılımlarını destekleyecek ek doküman talep etme hakkını saklı tutar.

MADDE 13 –Şartlarının Kabul Edilmesi

Hackathon’a kayıt, katılım ve iştirak, Katılımcılar tarafından Şartların kayıtsız şartsız tam kabulü ifade eder.

Şartlar Web sitesi üzerinde, Hackathon’un sonuna kadar (18/11/2018) tarihine kadar yayınlanacaktır.

Şartlar ve hükümler, Anadolu Sigorta tarafından herhangi bir tarihte yenilenebilir. Versiyonlar arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, en güncel şart ve hükümler dikkate alınacaktır. Yeni versiyon, web sitesinde yayınlandığında uygulanabilir olacaktır ve Katılımcılar, Hackathon’a katılımları ile bu yenilemeleri kabul etmiş sayılacaklardır. Yenilenen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir Katılımcı, Hackathon’dan diskalifiye edilebilir.

İstanbul, 03/09 /2018